ไส้กรองก๊าซ SR 297 ABEK1

รหัสสินค้า H02-5312

  • Filter Regular
  • Halvmask Regular
  • Helmask Regular

ตลับไส้กรองเพื่อการปกป้องจากก๊าซและควันด้วยการดูดซับอย่างมีประสิทธิภาพ

  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
  • อุปกรณ์เสริม