ไส้กรองก๊าซ SR 218-3 A2

Art.nr. H02-2012

  • Filter Regular
  • Halvmask Regular
  • Helmask Regular

ตลับไส้กรองเพื่อการปกป้องจากก๊าซและควันด้วยการดูดซับอย่างมีประสิทธิภาพ

  • Related products and systems
  • Accessories