ฮู้ดป้องกัน SR 345

รหัสสินค้า H09-1012

ฮู้ดป้องกัน SR 345 ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้ร่วมกับหน้ากากแบบครึ่งหน้าและหน้ากากแบบเต็มหน้า Sundström ที่มีไส้กรองหรือชุดประกอบสายส่งอากาศ SR 307 หรือใช้ร่วมกับ SR 90 Airline

  • อุปกรณ์เสริม