ฝาซีล SR 367

รหัสสินค้า R03-1406

ฝาซีลสำหรับไส้กรอง