ท่ออากาศหายใจขนาดยาว

รหัสสินค้า R03-1023

ท่อขนาดยาวพิเศษสำหรับ SR 200 Airline