ชุดประกอบสายส่งอากาศ SR 307

รหัสสินค้า H03-1412

  • ไอคอน หน้ากากครึ่งหน้า
  • ไอคอน หน้ากากเต็มหน้า
  • ไอคอน อุปกรณ์อัดอากาศ

ชุดประกอบสายส่งอากาศสำหรับหน้ากากแบบครึ่งหน้าและแบบเต็มหน้า

  • อุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
  • อุปกรณ์เสริม
  • อะไหล่