กลไกการตรึง/ล่างสมบูรณ์ ซ้าย+ขวา

Art.nr. R06-0621

กลไกการตรึง/ล่างสมบูรณ์ ซ้าย+ขวา SR 574