Kestävä keskittyy

Sundström – kestävä yritys, joka keskittyy ihmisiin ja ympäristöön

Sundström Safety on jo lähes 100 vuoden ajan auttanut suojelemaan ja parantamaan ihmisten hyvinvointia. Työskentelemällä aktiivisesti kestävyyskysymysten parissa edistämme myös ympäristö- ja ilmastovaikutusten vähentämistä, reilua kaupankäyntiä ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Kestävän kehityksen työmme ytimessä ovat arvomme: Avoimuus, selkeys, kunnioitus.

Vastuullisuusraportti 2023

Sitoutumisemme vastuullisuuteen ulottuu kauas sanojen taakse. Katso elokuvamme, joka esittelee vastuullisuustyömme kohokohdat, ja lue koko raportti täältä.

Vastuullisuusraportti

Kestävän kehityksen pyörä

Vuonna 2020 teimme kestävää kehitystä koskevan esitutkimuksen. Esitutkimuksen perustana olivat arvomme ja Code of Conduct -käytäntömme, jotka perustuvat YK:n kymmeneen ihmisoikeuksia, työoikeutta, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevan periaatteen noudattamista.

Osana esitutkimusta tehtiin myös YK:n Global Compact -aloitteen kymmeneen periaatteeseen perustuva nykytila-analyysi. Työn perusteella tunnistettiin viisi painopistealuetta. Nämä osa-alueet muodostavat pohjan tulevaisuuden strategiselle kestävyystyöllemme ja asetetuille tavoitteillemme.

Viisi painopistealuettamme liittyvät YK:n globaaleihin tavoitteisiin.

Arvomme ovat kestävän kehityksen työmme perusta, ja ne ohjaavat meitä päätöksissämme ja työskentelytavoissamme. Se luo turvallisuutta ja saa meidät pyrkimään kohti meille tärkeitä asioita.

YK otti vuonna 2015 käyttöön uuden agendan kohti kestävää kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Tämän johdosta asetettiin 17 maailmanlaajuista tavoitetta. Elinkeinoelämällä on ratkaiseva rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Maailmanlaajuisista tavoitteista olemme tunnistaneet viisi tavoitetta, jotka ovat oleellisempia ja tärkeämpiä liiketoiminnallemme ja strategiselle suuntauksellemme. Tavoitteet näkyvät oikealla.

Kaikki voivat vaikuttaa näihin tavoitteisiin, myös Sundström Safety.

Arvopohja

Arvopohjamme on toiminnan ydin, ja se sisältää kolme arvoa: Avoimuus, selkeys ja kunnioitus. Arvot leimaavat työtä ja lähestymistapaa koko organisaatiossa ja liittyvät läheisesti kestävän kehityksen työhön.

Viisi painopistealuettamme ovat; henkilöstö ja terveys, kestävän kehityksen mukaiset hankinnat, kestävän kehityksen mukaiset tuotteet, ympäristövaikutusten vähentäminen ja yhteiskuntavastuu. Ne esitellään kestävän kehityksen pyöränä, jonka keskustassa ovat ydinarvomme.

YK:N GLOBAALIT TAVOITTEET

Arvomme ovat kestävän kehityksen työmme perusta, ja ne ohjaavat meitä päätöksissämme ja työskentelytavoissamme. Se luo turvallisuutta ja saa meidät pyrkimään kohti meille tärkeitä asioita. YK otti vuonna 2015 käyttöön uuden agendan kohti kestävää kehitystä vuoteen 2030 mennessä. Tämän johdosta asetettiin 17 maailmanlaajuista tavoitetta. Elinkeinoelämällä on ratkaiseva rooli tavoitteiden saavuttamisessa. Maailmanlaajuisista tavoitteista olemme tunnistaneet viisi tavoitetta, jotka ovat oleellisempia ja tärkeämpiä liiketoiminnallemme ja strategiselle suuntauksellemme. Tavoitteet näkyvät oikealla. Kaikki voivat vaikuttaa näihin tavoitteisiin, myös Sundström Safety.