Mahdollisesti Räjähdysalttiit ympäristöt

Your Breathing. Our Expertise.

Mahdollisesti Räjähdysalttiit ympäristöt

Monilla työpaikoilla hengityksensuojaus on vain yksi monista huomioitavista tekijöistä, jota on tarkasteltava riskinarvioinnin ja turvallisuuden kannalta. Tässä tarkastellaan lähemmin työpaikkoja, joissa voi olla räjähdysalttiita ympäristöjä, ja sitä, miten ratkaista tämä haaste hengityksensuojauksen näkökulmasta.

Tavallisia hengityssuojaimia, kuten puolinaamareita, kokonaamareita, puhaltimia ja paineilmalinjalaitteita, voidaan käyttää useimmissa työympäristöissä riippuen niiden ja muun ympäristön ominaisuuksista.
On kuitenkin olemassa paljon työalueita, joilla voi esiintyä räjähdysalttiiden ympäristöjen suora riski, ja tämä on huomioitava riskinarvioinnissa ja hengityssuojaimen valinnassa. EX- ja ATEX-luokiteltujen työalueiden riskinarvioinnin suorittajan tulee olla asianmukaisesti koulutettu henkilö, joka tuntee kyseiset luokitellut alueet. Hengityksensuojauksen lisäksi on otettava huomioon esim. valot, matkapuhelimet, työkalut, koneet, ilmanvaihto ja vaatteet.
Räjähdysalttiita ympäristöjä on kahdenlaisia, kaasuille ja pölylle, ja laite voidaan hyväksyä käytettäväksi jommassakummassa näistä ympäristöistä tai molemmissa.

Laitteen on oltava hyväksytty käytettäväksi tämäntyyppisillä alueilla, jotta ympäröivän ilman syttymis- ja räjähdysvaara minimoidaan. Tässä tapauksessa on monia eri tapoja suunnitella laitteet ja hengityssuojaimet. Elektroniikka voidaan koteloida erikoisella valulla, joka estää kipinöitä ja lämpöä sytyttämästä ympäröivää ilmaa, tai se voidaan paineistaa, koteloida, täyttää jauheella tai upottaa öljyyn.

Jotta voit selvittää, soveltuuko laite käytettäväksi yrityksesi työympäristössä, riskiarvioinnissa tulee olla käytössä luokitusjärjestelmä ja tiedot koskien esim. aluejakoa, lämpötilaluokkia, syttymislämpötiloja ja räjähdysryhmiä.
Tämä on suoritettava ennen kuin mitään hengityssuojainta suositellaan käytettäväksi näissä ympäristöissä.

 

Esimerkkejä työalueista, jotka voivat sisältää räjähdysalttiita ympäristöjä ja vaatia hengityssuojainta:

Ruiskumaalaamot (liuottimet ja/tai hiukkaset), öljyteollisuus (kaasut ja orgaaniset höyryt), lääketeollisuus (jauheet ja/tai liuottimet) elintarviketeollisuus (jauheet kuten tärkkelys, sokeri ja jauhot), räjähteet (jauheet) ja kemianteollisuus (erilaiset kemikaalit).

Terveysriskit

Ongelmana on pölyä tai kaasuja sisältävä myrkyllinen ympäristö sekä mahdollinen räjähdysvaarallinen ympäristö, jossa voi tapahtua räjähdys, jos käytetään vääriä hengityssuojaimia ja ATEX-hyväksyttyjä laitteita.

Sundström suosittelee

SR 500 EX ja sopiva kasvo-osa ratkaisevat useimmat tilanteet, joissa on käytettävä hengityssuojainta ja ATEX-hyväksyttyä laitetta.
Sundström on edelläkävijänä mennyt ATEX-hyväksynnän suhteen vielä askelen pidemmälle. Olemme ainoa hengityssuojainvalmistaja, joka on puhaltimen, akun ja muiden sähkölaitteiden ATEX-hyväksynnän lisäksi testannut, että kasvo-osat, kuten kokonaamarit, huput, kypärät visiirillä sekä laitteen vyöt vastaavat muita kuin sähkölaitteita räjähdysalttiissa ympäristöissä koskevia standardeja.

Kun haluat varmistaa, että käytät asianmukaisia hengityssuojaimia ja ATEX-hyväksyttyjä laitteita, ota yhteyttä tekniseen tukeemme tai KAM:iin. Meiltä saat tarkempia ohjeita oikean ratkaisun löytämiseksi. Support@srsafety.se

ESIMERKKEJÄ SUNDSTRÖM EX -HYVÄKSYTYISTÄ TUOTTEISTA