Hometta

Your Breathing. Our Expertise.

Hometta

Hometta löytyy lähes kaikkialta. Homeen ja homeitiöiden kasvu voi aiheuttaa terveyshaittoja erilaisissa työympäristöissä, esimerkiksi sahojen lautatarhoissa, maatiloilla ja rakennustyömailla. Astma ja allergiat ovat yleisiä homeen aiheuttamia oireita.

 

Miksi home on vaarallista?

Mykotoksiinit ovat myrkyllisiä homeen ja sienien aineenvaihduntatuotteita. Mykotoksiinit voivat aiheuttaa syöpäsairauksia ja allergioita. Suotuisissa olosuhteissa (joissa on sopiva kosteus, lämpötila ja orgaanisen materiaalin saatavuus) mykotoksiinien määrä voi moninkertaistua nopeasti. Homeitiöt ja mykotoksiinit ovat pieniä ilmakehän hiukkasia, joita ei voi havaita paljaalla silmällä.

Missä voi altistua normaalia suuremmille määrille itiöitä ja mykotoksiineja? Tämän artikkelin aiheena on ammattilaisten homealtistus, joten tarkastelemme seuraavassa edellä mainittuja ammatteja.

Lautatarhat

Kun käsittelemätöntä puuta työstetään, siitä voi vapautua suuria määriä itiöitä ja mykotoksiineja. Tällaisia töitä ovat esimerkiksi lankkujen sahaus ja hakkeen tai vaikkapa tulitikkujen valmistus. Jos puu varastoidaan homeelle suotuisissa olosuhteissa, sen puhdistuskäsittelyssä vapautuu suuria määriä itiöitä ja mykotoksiinia.

Maatilat

Mykotoksiinia voi löytyä viljelykasveista sieni-infektion seurauksena. Mykotoksiini voi kulkeutua ravintoketjua pitkin ihmisiin tai eläimiin. Maanviljelijät ja maataloustyöntekijät joutuvat työssään jatkuvasti käsittelemään viljaa varastoinnin ja kuljetuksen yhteydessä. Suljettu tila, kuten varasto, navetta tai siilo, voi tietyissä olosuhteissa toimia eräänlaisena hautomona homesienille.

Rakennustyömaat

Tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että mykotoksiineja voi löytyä jopa 75 prosentissa tutkituista rakennuksista. Vesivaurioituneissa rakennuksissa käytetään yleisesti kuivaimia kosteudenpoistoon. Tämä ei ratkaise itiöiden ja mykotoksiinien aiheuttamaa ongelmaa, koska ne jäävät vaurioituneeseen rakennusmateriaaliin, vaikka se olisi kuivaa. Kun purkajat alkavat poistaa vaurioituneita osia, itiöt ja mykotoksiinit vapautuvat hengitysilmaan.

Yksityishenkilölle tai työntekijälle, joka altistuu ajoittain homeelle, suositellaan suojalaseilla varustettua puolinaamaria tai hiukkassuodattimella varustettua kokonaamaria. Jos käsiteltävänä on märkää puuta ja hometta, ympäristön haju voi olla epämiellyttävä, jolloin työhön sopii hiukkassuodattimella ja ABE-tyyppisellä kaasusuodattimella varustettu yhdistelmäsuodatin. Ammattilaiselle, joka altistuu homeelle säännöllisesti tai pitkiä aikoja, suosittelemme ilmaa puhdistavaa moottoroitua hengityssuojainta, jossa on kasvosuojus tai huppu. Käytä hiukkassuodattimia moottoroidussa hengityssuojaimessa.

Pyri poistamaan riskit tai vähentämään niitä ottamalla käyttöön teknisiä ratkaisuja tai uusia toimintatapoja. Jos tarkastusten tulos on epävarma tai jos kaikkia työhön liittyviä tekijöitä ei tunneta, käytä hengityssuojainta.

Homeelta suojautuminen

Home ei ole meille uusi asia. Missä on ihmisiä, siellä on aina ollut myös hometta. Noudata paikallisia ohjeita ja määräyksiä. Yksityishenkilölle tai työntekijälle, joka altistuu ajoittain homeelle, suositellaan suojalaseilla varustettua puolinaamaria tai hiukkassuodattimella varustettua kokonaamaria.

Jos käsiteltävänä on märkää puuta ja hometta, ympäristön haju voi olla epämiellyttävä, jolloin työhön sopii hiukkassuodattimella ja ABE-tyyppisellä kaasusuodattimella varustettu yhdistelmäsuodatin.

Ammattilaiselle, joka altistuu homeelle säännöllisesti tai pitkiä aikoja, suosittelemme ilmaa puhdistavaa moottoroitua hengityssuojainta, jossa on kasvosuojus tai huppu. Käytä hiukkassuodattimia moottoroidussa hengityssuojaimessa.

Lyhytkestoinen

Hitaampi työtahti ja pienemmät pölypitoisuudet. Käyttäjille, joiden kasvot ovat sileäksi ajellut.

Pitkäkestoinen

Raskaampi työ ja korkeammat pölypitoisuudet. Käyttäjille, joiden kasvot ovat sileäksi ajellut tai joilla on parta tai pulisongit. Raskaampi työ ja korkeammat pölypitoisuudet.